https://hu.puren.info/adatvedelem/
Adatvédelem
 

Adatvédelmi nyilatkozat

I. A felelős szervezet, valamint az adatvédelmi megbízott neve és elérhetősége

1. Felelős szervezet

A jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi szervezet által végzett adatfeldolgozásra terjed ki:

puren gmbh (a továbbiakban: „puren”)
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Németország
E-Mail: info@remove-this.puren.com
Tel. +49 7551 80 99 0

puren önállóan vagy harmadik féllel közösen dönt a személyes adatok (pl. név, elérhetőség stb.) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

2. Adatvédelmi megbízott

puren kívülálló adatvédelmi megbízottnak jelölte ki az alábbi személyt:
Sebastian Schneller ügyvéd
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Daub - Daub szabadalmi és ügyvédi iroda
Bahnhofstr. 5
D-88662 Überlingen
Németország
e-mail: sebastian.schneller@kanzlei-daub.de
tel. +49 7551 301 999 10

II. Személyes adatok rögzítése és tárolása, valamint ezek felhasználásának módja és célja

1. Az Internetes honlap látogatásával kapcsolatban

A hu.puren.com címen elérhető honlapunk látogatása során a végberendezésén használt böngészőprogram önműködően információkat továbbít honlapunk szerverére. Ezeket az információkat átmenetileg egy ún. naplófájlban tároljuk. Ennek során az Ön további intézkedése nélkül az alábbi információkat rögzítjük és tároljuk az önműködő törlésig:

 • a megkeresést küldő számítógép IP címe,
 • a hozzáférés napja és időpontja,
 • a lehívott adatfájl neve és URL címe,
 • a lehívást kezdeményező Internetes honlap címe (hivatkozó honlap URL címe),
 • az Ön számítógépén használt böngészőprogram és adott esetben operációs rendszer, valamint az Ön hozzáférését biztosító szolgáltató neve.

A fent nevezett adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • az Internetes honlaphoz irányuló zökkenőmentes kapcsolat létrehozásának szavatolása,
 • honlapunk zökkenőmentes használatának szavatolása,
 • a rendszer biztonságának és stabilitásának értékelése, valamint
 • további adminisztratív célokra.

Az adatfeldolgozás jogi alapját a GDPR 6. cikk 1. bek. f. pontja képezi. Az adatok rögzítéséhez fűződő jogos érdekünk a fent nevezett célokból származik. A rögzített adatokat semmi esetre sem használjuk fel az Ön személyére vonatkozó következtetések levonására.
Ezen túlmenően honlapunk használata során ún. sütiket és analitikai szolgáltatásokat használunk; erre vonatkozó további tájékoztatással a jelen adatvédelmi nyilatkozat IV. és V. szakaszában szolgálunk. 

2. Hírlevelünkre feliratkozással kapcsolatban

Amennyiben a GDPR 6. cikk. 1. bek. a. pontja értelmében ehhez kifejezetten hozzájárult, akkor elektronikus levélcímét ara használjuk fel, hogy rendszeresen eljuttassuk Önhöz hírlevelünket. A hírlevél fogadásához elegendő az Ön elektronikus levélcímének megadása. Kiegészítő adatokat nem rögzítünk vagy ezek megadása önkéntes. Az adatokat kizárólag a hírlevél eljuttatására használjuk.

A leiratkozás bármikor lehetséges, erre mindenek előtt hírlevelünk valamennyi kiadásának végén található hivatkozási címet lehet használni. Alternatív lehetőségként bármikor készséggel fogadjuk leiratkozási szándékát az info@puren.com elektronikus levélcímen.

A hírlevélre történő feliratkozáshoz megadott adatokat leiratkozás esetén töröljük. Amennyiben ezeket azonban más célból és más szervezettől továbbították hozzánk, akkor az adatokat változatlanul megőrizzük. 

3. Kapcsolatfelvételi űrlapunk használata esetén

Internetes honlapunkon kapcsolatfevételi űrlapot kínálunk arra az esetre, ha kérdése vagy más célú kapcsolatfelvételi szándéka van. Ennek során meg kell adnia a nevét, címét és egy érvényes elektronikus levélcímet annak érdekében, hogy tudjuk, kitől származik a megkeresés, hogy arra válaszolhassunk. További adatok feltüntetése önkéntes.

Az adatok kezelése a velünk történő kapcsolatfelvétel céljából a GDPR 6. cikk 1. bek. 1. pontja értelmében az Ön önkéntes hozzájárulása alapján történik.

A kapcsolatfelvételi űrlap használatához általunk rögzített személyes adatokat az Ön által küldött megkeresés teljesítését követően az esetleges megőrzési határidők lejártát követően önműködően töröljük.

III. Adatok továbbítása

Az Ön személyes adatait az alábbiakban felsoroltaktól eltérő célra harmadik személy felé nem továbbítjuk.

Az Ön személyes adatait kizárólag akkor továbbítjuk harmadik fél felé, ha:

 • Ön ehhez a GDPR 6. cikk 1. bek. a. pontja értelmében kifejezetten hozzájárult,
 • azok továbbítása a GDPR 6. cikk 1. bek. f. pontja értelmében jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges és nincs ok feltételezni, hogy nem fűződik Önnek magasabb szintű, védelmet érdemlő érdeke az adatok továbbítása ellen,
 • amennyiben a GDPR 6. cikk 1. pont c. pontja értelmében jogszabályi kötelezettség áll fenn az adatok továbbítására, valamint
 • amennyiben ezt a jogszabályok megengedik és az adatok továbbítása a GDPR 6. cikk 1. bek. b. pontja értelmében az Önhöz fűződő szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges. 

   

IV. Sütik

Internetes honlapunkon sütiket használunk. Ezek olyan, kisméretű adatállományok, amelyeket az Ön böngészője önműködően állít össze és amelyeket az Ön végberendezése tárol, amikor felkeresi honlapunkat. A sütik nem okoznak kárt az Ön végberendezésén és különösen nem tartalmaznak vírusokat, trójai vagy egyáb kártékony programot.

A sütiben a mindenkor használt végberendezéssel kapcsolatban felmerülő információkat tárolunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezzel közvetlenül megismerjük az Ön személyazonosságát.

A sütik használata egyrészt arra szolgál, hogy kellemesebbé tegyünk az általunk szolgáltatott tartalom Ön által történő használatát. Ennek jegyében úgynevezett látogatási sütiket (session cookies) használunk annak felismerésére, hogy korábban felkereste-e már honlapunkat. Ezeket honlapunk elhagyásakor önműködően töröljük.

Ezen túlmenően szintén az optimálisan felhasználóbarát működés érdekében átmeneti sütiket használunk, amelyeket az Ön végberendezése meghatározott időtartamon át tárol. Amennyiben ismét felkeresi honlapunkat, hogy igénybe vegye szolgáltatásainkat, akkor a számítógépes rendszer önműködően felismeri, hogy már felkeresett minket és hogy milyen beállításokat hajtott végre és milyen adatokat adott meg, hogy ezt ne kelljen ismételten megtennie.

Másrészről sütiket használunk honlapunk használatának statisztikai felmérésére és Önnek biztosított kínálatunk optimalizálása érdekében történő kiértékelésére (ld. V. pont). Ezek a sütik biztosítják számunkra a lehetőséget arra, hogy honlapunk ismételt felkeresésekor önműködően felismerjük, hogy már járt itt. Ezeket a sütiket meghatározott időtartamot követően önműködően törli a számítógépes rendszer.

A sütik révén feldolgozott adatok a fent nevezett célból a saját magunk, valamint harmadik személy a GDPR 6. cikk 1. bek. f pont értelmében jogos érdekeinek védelméhez szükséges.

A legtöbb böngésző önműködően elfogadja a sütiket. Böngészőprogramját azonban úgy konfigurálhatja, hogy számítógépe ne tároljon sütiket vagy mindig figyelmeztessen új sütik létrehozása előtt. A sütik teljes körű kikapcsolása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudja használni honlapunk valamennyi funkcióját.

V. Elemző szoftvereszközök/nyomkövető szoftvereszközök

Az alábbiakban felsorolt és általunk alkalmazott nyomkövetési intézkedéseket a GDPR 6. cikk 1. bek. f pontja alapján alkalmazzuk. Az alkalmazott nyomkövető intézkedésekkel honlapunk az igényeknek megfelelő kialakítását és folyamatos optimalizálását akarjuk biztosítani. Másrészről nyomkövető intézkedéseket használunk honlapunk használatának statisztikai felmérésére és Önnek biztosított kínálatunk optimalizálása érdekében történő kiértékelésére. Ezeket az érdekeket a fenti előírás értelmében jogosnak kell tekinteni.
Oldalaink az igényeknek megfelelő kialakítására és folyamatos optimalizálására a Google Analytics, a Google Inc. (https://www.google.com/intl/en/about/) (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a továbbiakban: "Google") szolgáltatásait vesszük igénybe. 
Ezzel összefüggésben pszeudo-anonimizált használati profilokat vesznek fel és sütiket használnak (lásd a IV. pontban). Honlapunk Ön általi használatáról a süti információkat rögzít, mint például

 • a böngésző típusát/verzióját,
 • az alkalmazott operációs rendszert,
 • küldő oldal URL címét (a korábban felkeresett oldal címét),
 • a hozzáférő számítógép hosztjának nevét (IP címét),
 • a szerverhez beérkező megkeresés időpontját,

és ezeket a Google az Amerikai Egyesült Államokban működő szervereire továbbítja ottani tárolásra. Az információkat arra használják fel, hogy kiértékeljék a honlap használatát, beszámolókat készítsenek a honlappal folytatott tevékenységről és további, az Internet-használathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsanak a piackutatás és az érintett Internetes honlapok az igényeknek megfelelő kialakítása érdekében. Ezeket az információkat adott esetben továbbítják harmadik félnek, amennyiben ez jogszabályi követelmény vagy amennyiben harmadik fél megbízás keretében dolgozza fel azokat. Az Ön IP címét semmiképpen sem vezetik össze a Google egyéb adataival. Az IP címeket anonimizálják, így nem lehetséges a hozzárendelés (IP-Masking). Az ennek során alkalmazott anonimizáló funkció szavatolja, hogy a Google rendszeresen lerövidítse az Európai Unió tagállamain vagy más, az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény részes államain belüli IP-címét az Amerikai Egyesült Államokba történő továbbítás előtt.

A sütik telepítését a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben esetlegesen nem lehet a jelen honlap valamennyi funkcióját teljes mértékben használni.

Ezen túlmenően a süti által generált és a honlap Ön általi használatához kapcsolódó adatok rögzítését (beleértve az Ön IP-címét is), valamint ezen adatok a Google által történő feldolgozását megakadályozhatja azzal, hogy letölt és telepít egy böngészőt kiegészítő szoftvert (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

A böngészőt kiegészítő szoftver helyett mindenek előtt a mobil végberendezéseken futó böngészőprogramok esetében alternatív lehetőség a Google Analytics által történő rögzítés megakadályozására, ha erre a hivatkozásra kattint.
Ezzel beállít egy rögzítést letiltó sütit, amely az Ön adatainak rögzítését megakadályozza a jelen honlap felkeresése során. A rögzítést letiltó süti csak az adott böngészőben és csak a mi honlapunkra érvényes és az Ön készüléken kerül tárolásra. Amennyiben a böngészőben törli a sütiket, akkor a rögzítést letiltó sütit ismét be kell kapcsolnia. A Google Analytics vonatkozásában további adatvédelmi tudnivalókat kínál többek között a Google Analytics súgója (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).

 

VI. Az érintettek jogai

Önnek jogában áll:

 • a GDPR 15. cikke értelmében felvilágosítást követelni az általunk Önről feldolgozott személyes adatokról. Mindenek előtt felvilágosítást követelhet a feldolgozás céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, az Ön adatait korábban vagy jelenleg megismerő harmadik személyekről, a tárolás tervezett időtartamáról, a helyesbítés, törlés, a feldolgozás korlátozásának vagy a feldolgozás elleni ellentmondás jogáról, a panaszt emelési jogáról, adatainak eredetéről, amennyiben azokat nem saját magunk rögzítettük, valamint az automatikus döntéshozatal fennállásáról, beleértve a profilkészítést és adott esetben érdemi információt követelhet ezek részleteiről;
 • a GDPR 16. cikke értelmében követelni a nálunk tárolt nem helytálló személyes adatainak haladéktalan helyesbítését vagy kiegészítését;
 • a GDPR 17. cikke értelmében követni az Ön nálunk tárolt személyes adatait, amennyiben a feldolgozás nem a szabad vélemény-nyilvánítás és tájékozódás jogának gyakorlásához, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogok érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges;
 • a GDPR 18. cikke értelmében személyes adatai feldolgozásának korlátozását követelni, amennyiben vitatja az adatok helytállóságát, a feldolgozás jogellenes, azonban elutasítja azok törlését vagy már nincs szükségünk az adatokra, Ön azonban ezekre jogai érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez igényt tart vagy a GDPR 21. cikke értelmében kifogással élt ezen adatok feldolgozása ellen;
 • a GDPR 20. cikke értelmében az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait strukturált, elterjedt és gépi úton olvasható formátumban megkapni vagy egy másik felelőshöz történő továbbításukat követelni;
 • a GDPR 7. cikke értelmében megadott hozzájárulását bármikor tőlünk megvonni. Ehhez elegendő az egyszerű közlés formai követelmények nélkül, mindenek előtt elektronikus levél formájában. A visszavonás következménye, hogy a hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozást a jövőben már nem folytathatjuk, és
 • a GDPR 77. cikke értelmében panasszal élni egy felügyeleti hatóságnál. Ezzel rendszerint szokásos tartózkodási helyének vagy székhelyének felügyeleti hatóságához fordulhat. Az alábbi hivatkozás alatt áttekintést kaphat a felügyeleti hatóságokról, valamint azok elérhetőségeiről: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

VII. Ellentmondási jog

Amennyiben az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikk 1. bek. f. pontjában megfogalmazott jogos érdekből dolgozzuk fel, akkor a GDPR 21. cikke értelmében Ön jogosult ellentmondással élni személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben ezt az Ön sajátos helyzetéből fakadó ok indokolja vagy amennyiben az ellentmondás a közvetlen reklám ellen irányul. Utóbbi esetben általános ellentmondási joga van, amelyet az Ön különleges helyzetének megadása nélkül teljesítünk.

Amennyiben visszavonási vagy ellentmondási jogával élni kíván, elegendő ezt elektronikus levélben jelezni az info@puren.com címen.

VIII. Adatbiztonság/SSL ill. TLS titkosítás

Honlapunk felkeresésén belül az elterjedt SSL (Secure Socket Layer) eljárást alkalmazzuk a böngészője részéről támogatott mindenkori legmagasabb szintű titkosítással. Ez rendszerint 256 bites titkosítást jelent. Amennyiben böngészője nem támogatja a 256 bites titkosítást, akkor ennek helyett a 128 bites technológia v3 változatát alkalmazzuk. Azt, hogy Internetes megjelenésünk keretében egyes oldalakat titkosítva továbbítunk, a böngésző sorban megjelenő kulcs illetve lakat szimbólum zárt megjelenítésén, valamint mindenek előtt a böngészőjének címsorában megjelenő "https://" előtagról ismerhető fel.

Egyebekben megfelelő műszaki és szervezési óvintézkedéseket veszünk igénybe, hogy megóvjuk az Ön adatait véletlen vagy szándékos manipulációtól, részleges vagy teljes elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy harmadik személy illetéktelen hozzáférésétől. Biztonsági óvintézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

IX. Az adatvédelmi nyilatkozat naprakész változata és frissítése

A jelen adatvédelmi nyilatkozat érvényben van és 2018. májusi állapotot tükrözi.

Honlapunk fejlesztése és kapcsolódó kínálatunk vagy változó jogszabályi követelmények alapján szükségessé válhat a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása. Az adatvédelmi nyilatkozat mindenkor érvényes változatát bármikor lehívhatja és kinyomtathatja honlapunkról a hu.puren.com/adatvedelem/ címen.

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel: +49 (0)7551 / 80 99 0
Fax: +49 (0)7551 / 80 99 20